Εγκαταστάσεις - Εργοτάξιο

Εργοτάξια

Οργάνωση των εργοταξίων μας σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό με επιτόπου εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού, γραφείων-containers, αποθηκών και ανυψωτικών διατάξεων.

Οι έμπειροι εργοδηγοί μας και το κατηρτισμένο προσωπικό είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν σε όλες τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου εργοταξίου όπως:
  • Εφαρμογή μέτρων προστασίας και ασφάλειας εργαζομένων.
  • Οργάνωση παραγγελιών υλικών.
  • Τεχνική αρτιότητα στην εγκατάσταση
  • Εκπόνηση σχεδίων εφαρμογής as build.
  • Συνεργασία με επιβλέπουσα αρχή και λοιπά συνεργεία.
Διεύθυνση
Ι. Γαβριήλ 23, Αχαρναί
Τ.Κ. 13 672
Επικοινωνία
  • +30 210 4209733
  • +30 210 4209650
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Umwelt Technics Ltd

H εταιρία διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικών εφαρμογών UMWELT TECHNICS Ltd είναι μια ελληνική εταιρία, θυγατρική της A & M TECHNICS Ltd, εταιρίας που δραστηριοποιείται στο χώρο των βιομηχανικών εφαρμογών από το 1930.